Sorteren
Gorinchem koestert als Stad van tolerantie haar diversiteit. In het emancipatie- en diversiteitsbeleid staat centraal dat iedereen mee kan doen en zich zowel veilig als thuis voelt. Dit beleid krijgt vorm in educatie, een voorbeeldfunctie en het stimuleren van ontmoeting...
Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.