Sorteren
Gorinchem koestert als Stad van tolerantie haar diversiteit. In het emancipatie- en diversiteitsbeleid staat centraal dat iedereen mee kan doen en zich zowel veilig als thuis voelt. Dit beleid krijgt vorm in educatie, een voorbeeldfunctie en het stimuleren van ontmoeting...
De gemeente Woerden zet in op het doorbreken van het denken in groepen. Hiervoor in de plaats brengt de gemeenten mensen samen op basis van interesses en talenten. Door ontmoeting en gesprek te stimuleren wil Woerden de samenleving ‘diversiteitsproof’ maken...
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.