Sorteren
Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis...
Eén A4'tje, zes thema's en drie bullets. Dat is het privacybeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.