Sorteren
Een video van het programma 'Het Begint Bij Mij'waarin op eenvoudige en herkenbare wijze duidelijk wordt dat we als ouders en volwassenen een voorbeeldrol vervullen voor onze omgeving en in het bijzonder voor kinderen. De kijker wordt uitgedaagd om in...
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Jongeren krijgen vanaf dit jaar nadrukkelijker een stem in het beleid van het gemeente Breda. Jeugdparticipatie, de jeugd betrekken bij het maken van beleid, het is een van de speerpunten van het actieplan Jeugd dat het college van burgemeester en...