Sorteren
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.