Sorteren
De gemeente Amsterdam start in 2021 met een breed steunplan voor de Amsterdamse cultuursector.
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.