Sorteren
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.
Iedere gemeente is bezig met coronacommunicatie. En de Rijksoverheid heeft de uitdaging landelijke keuzes lokaal te laten landen, maar staat ver van de inwoners af. Deze campagne legt de link tussen landelijk en lokaal. Deze aanpak overbrugt de kloof tussen...
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar ondernemers lokaal ondersteund door een wekelijks coronaoverleg te organiseren met ondernemersverenigingen.
Samen met ondernemers in de gemeente Raalte, werd nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld waarin ook afspraken zijn gemaakt over lokaal inkopen.
De gemeente Nunspeet ondersteunde haar ondernemers op verschillende manieren waaronder het inzetten van een 1,5 meter-coach die op locatie langs gaat om vragen van ondernemers te beantwoorden en te beoordelen of zich op de juiste manier aan de maatregelen houden...
De kracht van gemeenten is dat ze op lokaal niveau contact kunnen houden met ondernemers en Whatsapp helpt daarbij.
De gemeente Uden heeft het lokaal kopen bij haar inwoners en ondernemers op verschillende manieren gestimuleerd.
Door te anticiperen op de toekomst beschikten de gemeenten Wassenaar en Voorschoten over een modern en toekomstgericht telefoon- en werkplekconcept, waardoor de hele organisatie direct en zonder problemen kon thuiswerken toen de Coronacrisis uitbrak.
De Heusdense Sentimeter is een (anonieme) vragenlijst die medewerkers de mogelijkheid biedt om in deze tijd van thuiswerken te laten weten hoe ze zich voelen, waar ze tegenaan lopen en wat ze ervaren. Tegelijkertijd kan de gemeente zo - op...
Heusden zorgt er met de Keek op de Week voor dat alle medewerkers van Team Heusden tijdens de coronacrisis met elkaar verbonden blijven.