Sorteren
Gemeente Enschede pakt wateroverlast aan in wijk Twekkelerveld
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
Met het nieuwe welstandsbeleid wordt beoogd om het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te optimaliseren en de procedures inzichtelijker te maken.