Sorteren
Om de overgang van 18 min naar 18 plus goed te laten verlopen, worden jongeren besproken in het Zorg Advies Team voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (ZAT AMV).
Op dit moment stromen veel kinderen van statushouders in het reguliere basisonderwijs, eventueel na hun periode in de Internationale Schakelklas (ISK).
Wanneer een AMV'er 18 wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en eventuele begeleiding.