Sorteren
In 2016 hebben zowel het college als de raad de ambitie uitgesproken om in 2024 een asbestarm Twenterand te realiseren.
Om het vervangen van een asbestdak te financieren biedt gemeente Lelystad een aantrekkelijke lening aan.
In dit plan van aanpak worden ambitie en rol op hoofdlijnen beschreven ten aanzien van de versnelling van de asbestdakenverwijdering. Dit resulteert in een globaal plan van aanpak inclusief een indicatie van de benodigde financiële middelen.
Olst-Wijhe kiest er voor te participeren in het provinciale plan van aanpak voor de asbestopgave en om te komen tot een versnelling van de sanering.
Asbestdaken zijn in Nederland na 2024 verboden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht.
Om het verwijderen van asbest te stimuleren gaat de gemeente Bergeijk een project starten voor het saneren van asbest voor daken van <35 m² per kadastraal perceel.