Sorteren
De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.
Het aanpakken van armoede en schulden begint ermee om te zorgen dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, weten dat die er ook voor hen is. Meer informatie en communicatie dus.