Sorteren
De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden.
Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. En dat betekent oneindig veel meer dan dat hun ouders simpelweg weinig geld hebben.
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.
Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering.