Praktijkvoorbeelden (3)

Filter resetten

Groningen en internationale betrekkingen

Groningen is een internationale kennisstad. Kennisinstellingen en bedrijven worden geholpen internationaal samen te werken en succesvol kennis en talent aan te trekken. In het internationaliseringsbeleid 2021-2024 staat hoe internationalisering wordt ingezet om gemeentelijke doelen te behalen. De thema’s waarop wordt...

2022

Stimuleren plaatselijke inkoop gemeente Groningen

Gemeente Groningen is al enkele jaren bezig om het regionale inkoop beleid te stimuleren. Inmiddels zijn daar mooie stappen in gemaakt. Daarbij is het van belang dat de inkopers van de gemeente de afdeling economische zaken goed weten te vinden...

2020

Warenhuis Groningen - Digitaal platform voor lokale producten

Binnen de gemeente Groningen wordt lokaal kopen en denken gestimuleerd door een digitaal platform waarop lokale Retail ondernemers hun producten aanbieden. Er doen ruim 200 ondernemers mee en in een jaar tijd heeft het al meer dan 200.000 bezoekers gehad.

2020