Sorteren
Op nationale SDG actiedag, 25 september 2020, hebben een aantal kinderen, bestuursleden en directeuren van basisscholen en voortgezet onderwijs in gemeente Noordenveld de SDG Alliantie ondertekend.
Collega's op weg helpen om innovatief en 'out of the box' naar (maatschappelijke) opgaven te kijken.
Als eerste Nederlandse gemeente verbindt Noordenveld haar Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.