Sorteren
Op nationale SDG actiedag, 25 september 2020, hebben een aantal kinderen, bestuursleden en directeuren van basisscholen en voortgezet onderwijs in gemeente Noordenveld de SDG Alliantie ondertekend.
Dit actieplan geeft invulling aan de stappen die gemeente Zaanstad wil nemen voor de openbare ruimte om het VN-verdrag te verwezenlijken.
Als eerste Nederlandse gemeente verbindt Noordenveld haar Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
De gemeente Noordenveld vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Of je nu jong of oud bent, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. En dat geldt ook voor mensen met een beperking of ziekte.
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.