Sorteren
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.