Sorteren
Om het vervangen van een asbestdak te financieren biedt gemeente Lelystad een aantrekkelijke lening aan.
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.