Sorteren
Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.
De gemeente gaat oudere werklozen zo vroeg mogelijk in hun werkloosheid ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dit doen zij door de werkwijze van de Jongerenpunten voor werk en opleiding en het Team Entree voor statushouders nu ook in te...