Sorteren
De gemeente Zaanstad en zijn ketenpartners hielden een 'coalition of the willing'- bijeenkomst om een samenwerkingsagenda op te stellen.
Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op).
Deze nota heeft tot doel beleid vast te stellen met betrekking tot het toelaten van reclame-uitingen en terrassen. Door criteria aan te reiken, ontstaat er duidelijkheid en rechtszekerheid voor inwoners, winkeliers en ondernemers.
Deze nota gaat over publieksevenementen, dat wil zeggen een aan een speciale tijd en plaats gebonden activiteit in het vrijetijdsdomein, die door de initiatiefnemer bewust is gepland voor een bepaalde doelgroep.