Sorteren
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Deze nota gaat over publieksevenementen, dat wil zeggen een aan een speciale tijd en plaats gebonden activiteit in het vrijetijdsdomein, die door de initiatiefnemer bewust is gepland voor een bepaalde doelgroep.