Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) stelt in de meest recente Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland dat door de afbrokkeling van het kalifaat de kans op uitreizen is verkleind, maar dat de kans op aanslagen in het Westen nog steeds reëel...