Sorteren
De gemeente Utrecht wil haar invloed als inkopende organisatie nog gerichter inzetten om haar maatschappelijke doelen te bereiken.
De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) stelt in de meest recente Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland dat door de afbrokkeling van het kalifaat de kans op uitreizen is verkleind, maar dat de kans op aanslagen in het Westen nog steeds reëel...