De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Jongeren krijgen vanaf dit jaar nadrukkelijker een stem in het beleid van het gemeente Breda. Jeugdparticipatie, de jeugd betrekken bij het maken van beleid, het is een van de speerpunten van het actieplan Jeugd dat het college van burgemeester en...