De overgang naar meerderjarigheid is groot voor een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV'er). Het betekent vertrek uit de opvang, zelfstandigheid, een uitkering en niemand meer die zich dagelijks om je bekommert. Op een bijeenkomst in Amersfoort op 18 april 2017 vertelden...
Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen voor € 11,50 (2017) een door de gemeente gesubsidieerde regenton aanschaffen. De gemeente wil hiermee het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water stimuleren.
In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuisvest in een voormalig studentencomplex op de Griftdijk in Lent.
Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking en was de stelselwijziging van de jeugdhulp een feit. Vanaf dat moment zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders voor opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen...
In 2015 heeft de Adviescommissie toekomst beschermd wonen, een landelijke commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren onder voorzitterschap van Erik Dannenberg, op verzoek van de VNG advies uitgebracht over de toekomst van het beschermd wonen. Het betreft de ontwikkeling...