Door de ontwikkelingen met het Coronavirus zijn gemeenten genoodzaakt om bepaalde evenementen af te gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.
In Kaag en Braassem geldt vanaf zaterdag 14 maart dat er nergens op één locatie meer dan honderd personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations.
Dit plan van aanpak is opgesteld om als leidraad te dienen voor de beheersing van de eikenprocessierups.
Op regionaal niveau worden ervaringsdeskundigen ingezet om het werk van reguliere professionals aan te vullen door cliënten in kwetsbare situaties te ondersteunen en sterker te maken. Door eigen ervaringen in te zetten in een gesprek, helpen ze cliënten uit een...
In dit plan van aanpak beschrijft de gemeente Barneveld wat de landelijke ontwikkelingen zijn en hoe zij zich voorbereiden op het voorkomen en aanpakken van de overlast door de eikenprocessierups.
Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de Multifocusinterventie. Dit is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Terwijl veel gemeenten worstelen met de wet Banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen, gaat Moerdijk als een speer en zit ruim boven het landelijk gemiddelde.
Een goede samenwerking binnen het lokale (wijk-)team en de toegang tot brede professionele zorg in het lokale netwerk is voor het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling (actielijn 2) één van de randvoorwaarden.
Wereldwijd worden steden getroffen door de COVID19-crisis. Gemeentelijke ambtenaren zijn genoodzaakt om snel met oplossingen te komen, voor allerlei problemen in de openbare ruimte en zorg.
Maatregelen rondom het Corona virus door gemeenten en veiligheidsregio's. In dit overzicht zijn zoveel mogelijk van de publiek beschikbare maatregelen samengebracht, ingedeeld naar domein. Het betreffen met name maatregelen die in de media of de website van een gemeente zijn...