Door bewustwording wil Terneuzen ook andere partijen dan alleen de gemeente en ervaringsdeskundigen aanzetten tot actie. Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het doel is dat partijen zoals horecaondernemingen, architecten en ontwikkelaars een eigen visie ontwikkelen ten aanzien...
In de Inclusie Agenda beschrijft de gemeente Steenwijkerland per hoofdthema de belemmeringen die worden ervaren en ook de mogelijke oplossingen die door de ervaringsdeskundigen zelf zijn aangedragen. Vervolgens brengt de gemeente ervaringen in beeld rondom de onderwerpen gelijkheid, participatie, ontmoeting...
Inclusie beleid is een breed beleidsterrein en om impact te kunnen hebben is gekozen om prioriteiten aan te geven via de volgende drie speerpunten: bewustwording, participatie en toegankelijkheid
Op de website van de gemeente Helmond staan corona-gerelateerde onderzoeken/cijfers, waaronder het Dashboard Impact coronacrisis op Helmond.
Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen.
Met elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen. Deze nota geeft de visie op het brede sociaal domein van de gemeente Drimmelen, gezien vanuit de gemeentelijke missie.
Inclusie wordt door Apeldoorn opgevat als een algemene term voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, ook voor hen om welke reden dan ook niet- of beperkt meedoen.