In het onderzoek zijn de ervaringen van dertig jongeren die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd en de verschillende routes die zij daarbij hebben doorlopen, in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van ZonMw.
Het LUMC hecht veel belang aan maatschappelijke verantwoord ondernemen en streeft naar een divers personeelsbestand. Het aanbieden van opleidingsplaatsen aan vluchtelingen aan wie asiel is verleend, past mooi bij dit beleid.
Smallingerland heeft een infographic gemaakt met een schema van het integratietraject voor inburgeringsplichtige statushouders.
Sinds 2008 zijn de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode op zoek naar manieren om de toenemende complexiteit van maatschappelijke opgaven het hoofd te kunnen bieden. In 2012 leidde dit tot een verkenning van een intensieve samenwerking met zes gemeenten in de...
In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad, wil doorontwikkelen in het kader van de bredere transformatie van het sociaal domein.
Rheden is aan de slag gegaan met de integrale benadering van het sociaal domein.
Een innovatieve werkgroep van Synthese en Wonen Limburg heeft een folder ontwikkeld met tips over contacten leggen met je buren in het Nederlands-Arabisch en Nederlands-Engels.
Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van de bouwstenen 1 t/m 6: Bouwstenen personen met verward gedrag
Sudwest-Fryslan heeft een participatieverklaringstraject voor vergunninghouders.
Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord: 'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'