Sorteren
Binnen de gemeente Groningen wordt lokaal kopen en denken gestimuleerd door een digitaal platform waarop lokale Retail ondernemers hun producten aanbieden. Er doen ruim 200 ondernemers mee en in een jaar tijd heeft het al meer dan 200.000 bezoekers gehad.
In zeer korte tijd is, intern gezamenlijk, één loket opgericht, waar alle ondernemers met al hun ondernemersvragen terecht kunnen, via 1 centraal telefoonnummer of e-mailadres. Achter de schermen worden intern de juiste lijnen gelegd, voor de juiste informatie en beantwoorden...
Bij de eerste lockdown heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen een ondernemersloket in te richten waar ondernemers terecht kunnen met alle vragen die zij hebben over corona en steunmaatregelingen. Op de website van de gemeente zijn de namen van de...
De gemeente Goeree-Overflakkee zet zich in coronatijd op verschillende manieren in voor ondernemers.
De gemeente Hoogeveen realiseert zich wat de waarde van een informeel loket is en weet uit praktijkervaring hoe dit ingesteld kan worden en wat de voordelen zijn. Door het maken van duidelijke interne werkafspraken kunnen ze ondernemers goed en snel...
De kracht van gemeenten is dat ze op lokaal niveau contact kunnen houden met ondernemers en Whatsapp helpt daarbij.
In Apeldoorn zijn diverse voorbeelden te noemen met betrekking tot lokaal inkopen en denken blijven stimuleren.
Vanaf het begin van de jonge organisatie is een ‘Tour ondernemen’ opgezet; een soort ‘road tour’, met in de eerste plaats als doel een laagdrempelige manier aan ondernemers te bieden om met de portefeuillehouder en het team ondernemen in contact...
De gemeente Uden heeft het lokaal kopen bij haar inwoners en ondernemers op verschillende manieren gestimuleerd.
Om goed in kaart te brengen waar ondernemers behoefte aan hadden benaderde de gemeente Goirle alle recreatie- en horeca ondernemers persoonlijk door middel van telefonisch contact. Door actief te luisteren wist de gemeente wat er speelde en kon er maatwerk...