Sorteren
In de provincie Drenthe is dit programma ontwikkeld om lokale ondernemersondersteuning te realiseren in coronatijd. Het programma wordt door alle 12 Drentse gemeenten omarmt en goed gewaardeerd.
De Gemeente Best heeft vanaf het begin van de coronacrisis actief contact gezocht met ondernemers door de contactpersoon bedrijven binnen de gemeente langs te laten gaan bij winkeliers.
De gemeente Waterland steunt haar lokale ondernemers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de afname van Waterlandbonnen (te stimuleren).
In december 2020 heeft de gemeente Zaanstad een eindejaarsgeschenk samengesteld met allerlei lokale producten van ondernemers uit Zaanstad. Ze hadden rechtstreeks contact met de ondernemers en het geld kwam direct ten goede aan deze ondernemers (zonder tussenkomst van intermediair of...
In de gemeente Urk is er veel gestimuleerd om ondernemers samen te laten komen. Ondernemers binnen de gemeente zijn vooral veel met elkaar gaan doen, waarbij de gemeente vooral de faciliterende rol innam.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar ondernemers lokaal ondersteund door een wekelijks coronaoverleg te organiseren met ondernemersverenigingen.
Via de medewerking van partijen als MKB-Deventer, Bedrijvenparkmanagement en het Ondernemershuis Deventer heeft de gemeente rechtstreeks toegang tot een groot deel van de bedrijven. Daarnaast werkt Deventer met een carrousel voor de behandeling van verzoeken die buiten de bestemming vallen.
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft voor hun economische visie een uitgebreid participatieproces gehouden. Vanuit de gemeente is aangesloten bij een aantal borrels en bijeenkomsten van ondernemersverenigingen.
Samen met ondernemers in de gemeente Raalte, werd nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld waarin ook afspraken zijn gemaakt over lokaal inkopen.
De gemeente Venlo heeft in haar contact met ondernemers vanaf het begin van de coronacrisis vooral geprobeerd om korte lijnen te houden met het bestuur en andere gemeentelijke afdelingen. Hierdoor konden ze ondernemers snel van antwoorden voorzien op hun vragen.