8. Werkzekerheid, wat is de reikwijdte van het artikel dat wordt toegevoegd aan de cao?

Met “het college draagt er zorg voor dat aan zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn voor de WSW, een dienstbetrekking wordt aangeboden voor het verrichten van arbeid onder aangepast omstandigheden” hebben cao-partijen de huidige/bestaande groep van SWmedewerkers beoogd. Mensen die op 1 januari 2015 geen dienstbetrekking hadden en op de wachtlijst stonden vallen niet onder de werking van de cao en dus ook niet onder de gemaakt afspraak.