7. In de ledenbrief (Lbr. 16/002) wordt gesteld dat het gaat om budget-neutrale afspraken, klopt dit?

Ja, dat klopt, we praten dan over budget-neutrale afspraken gedurende de looptijd van de cao. De uitgaven in 2015 zijn hierbij als uitgangspunt genomen. De pensioenpremie daalt structureel.
In 2016 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 325. Vanwege deze eenmalige uitkering en de verhoging van de eindejaarsuitkering zal in 2016 iets meer worden uitgegeven in 2015. Voor 2017 en 2018 is alleen de verhoging van de eindejaarsuitkering afgesproken. Het totaal van de afspraken over de looptijd van de cao is budget-neutraal.