6. De toezegging van de compensatie voor de LPO stopt in 2018, wat gebeurt daarna?

De loonsverhogingen op basis van deze cao zijn structureel en werken dus ook na 2018 door. Ook de toegekende compensatie is structureel, wat meebrengt dat er geen negatieve financiële gevolgen kleven aan deze afspraak. Nadat de laatste compensatie in 2018 is overgemaakt en is uitbetaald in januari 2019, zijn er alleen loonsverhogingen als die in een volgende cao worden afgesproken.