Cao onderhandelingen voor de SW van start

De VNG en de vakbonden CNV en FNV zijn 12 december 2018 gestart met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening (cao-SW). De huidige cao loopt eind dit jaar af.

Het eerste overleg verliep constructief en in een prettige sfeer. Naast een eerste verkenning van eenieders inzet zijn er afspraken over het proces gemaakt. Begin 2019 worden de onderhandelingen hervat.  

Zie ook: