Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018

maandag 18 januari 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/002 CvA/LOGA 16/01

De VNG en vertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Overheid bereikten 22 december 2015 een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. De VNG legt nu het akkoord met een positief advies voor aan haar leden. Gemeenten kunnen tot 24 februari 12.00 uur reageren.

Met deze ledenraadpleging vraagt de Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) van het College voor Arbeidszaken (CvA) uw mening over het bereikte resultaat. De gemeentesecretaris ontvangt bij deze ledenbrief een link naar het reactieformulier waarin u tevens uw inhoudelijke opmerkingen kunt vermelden.