Werk en Inkomen Digitaal

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door gemeenten, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn.

Suwinet

De gemeenschappelijke voorziening Suwi (ook wel Suwinet genoemd) is een elektronische infrastructuur die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Er worden alleen gegevens uitgewisseld voor zover daar een wettelijke grondslag voor is.

De beheerder is BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen). BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Expertgroep Werk

De Expertgroep Werk legt de verbinding tussen de inhoudelijke kennis en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio’s en de kennis en ondersteuning van UWV, VNG en Divosa op landelijk niveau. De Expertgroep Werk heeft tot doel het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers met specifieke aandacht voor transparantie en ICT.