Mogen wij Suwinet-Inkijk raadplegen in verband met de ESF?

In het verleden mochten gemeenten Suwinet-Inkijk raadplegen om vast te stellen of iemand in aanmerking kwam voor financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze activiteit komt niet voort uit de Participatiewet. Toch heeft SZW dit toegestaan omdat er geen andere geschikte oplossing was. Tegelijkertijd heeft SZW aan Stichting Inlichtingenbureau (Gemeentelijk Gegevens Knooppunt voor Gemeenten) gevraagd een oplossing te bedenken.

Het Inlichtingenbureau heeft vervolgens de ESF subsidietoets ontwikkeld. Sinds afgelopen januari kunnen gemeenten hier gebruik van maken. Deze gegevensset wordt nog verder uitgebreid, zodat het alle gegevens bevat die nodig zijn voor de ESF subsidietoets. Totdat deze set compleet is mogen gemeenten nog Suwinet-Inkijk raadplegen.

Onderstaand de link die u rechtstreeks naar de relevante informatie bij het Inlichtingenbureau brengt.

https://www.inlichtingenbureau.nl/Pages/Product.aspx?pID=70