Komt single login beschikbaar voor Suwinet-Inkijk?

Als gemeenten graag willen werken met single sign on, kunnen ze dit doorgeven aan de VNG. De VNG heeft de mogelijkheid om dit te agenderen bij het ketenoverleg.