Is het mogelijk een export van de gebruikersadministratie te maken?

BKWI is voornemens een upgrade te doen voor de Gebruikersadministratie. Daarin wordt deze wens meegenomen.