Hoe controleer je of medewerkers Suwinet alleen gebruiken voor de toegestane taken, dus Participatiewet, IOAW of IOAZ?

Volledige vraag
Hoe controleer je of medewerkers Suwinet alleen gebruiken voor de toegestane taken, dus Participatiewet, IOAW of IOAZ? Medewerkers met een ruimer takenpakket (bv. ook schuldhulpverlening en Wmo) kunnen in theorie ook Suwinet gebruiken voor schuldhulpverlening en Wmo. Terwijl dat niet is toegestaan...

Antwoord
Controle van medewerkers met verschillende wettelijke taken (zoals bijvoorbeeld Participatiewet en WMO) is een bekend en lastig fenomeen. Van belang is hier veelvuldig over te communiceren en dit middels casussen aan de orde te brengen tijdens werkoverleggen. Niet de controle is belangrijk maar het bewustzijn bij medewerkers is belangrijk. Wanneer zij weten wat wel en niet mag en waarom, kunnen zij hier ook naar handelen. Het gebruik maken van Whitelisting voor de klanten van werk en inkomen kan hierbij ook helpen.