Een medewerker re-integratie wil een niet-uitkeringsgerechtigde (nugger) aan het werk helpen met gebruik making van het Doelgroepenregister. Mag deze medewerker hiervoor de escapefunctie gebruiken?

Hiervoor mag de escapefunctie gebruikt worden met als escapereden “nieuwe aanvraag”. Deze escapereden betreft namelijk niet alleen de aanvraag bijstand maar ook bijvoorbeeld de bijzondere bijstand of de re-integratie van een niet-uitkeringsgerechtigde (nugger).