Als er geen twijfel is wat blijkt uit de generieke rapportage en uit het opvragen van de whitelist. Moeten we dan toch bv 1x per jaar een specifieke rapportage opvragen?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het normenkader spreekt over maandelijkse rapportage over logging zonder te specificeren naar generieke of specifieke rapportages. In algemene zin lijkt redelijk om toch een vaste frequentie vast te leggen in beleid en bijvoorbeeld themagedreven onderzoek te doen.