Suwinet

Suwinet is het systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen.

Nazorg programma Borging veilige gegevensuitwisselingen via Suwinet (BVGS)

Na een periode van voorbereiding en uitwerking is de implementatie van de maatregelen en oplossingen in augustus 2016 gestart. Het implementatieteam BVGS heeft gemeenten ondersteund en gefaciliteerd om de oplossingen te implementeren en te borgen in de organisaties.

Zoals bij de start aangekondigd, is het project 'Implementatie Borging Veilige Gegevensuitwisseling via Suwinet' conform planning medio augustus in de huidige vorm beëindigd. Om de implementatie van de oplossingen goed te kunnen borgen, blijft de VNG tot eind 2017 in afgeslankte vorm ondersteuning bieden vanuit het programma.

De projectensite met alle materialen blijft ook tot eind van het jaar beschikbaar.

Nieuwsflits Veilig gebruik Suwinet