Handreiking gegevensdeling en privacy: jongeren in kwetsbare positie

Organisatie: 
VNG ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (ROB)
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2017

 Gemeenten en regio’s worstelen met vragen over gegevensuitwisseling en privacy in de samenwerking om jongeren te ondersteunen van school naar werk.Wat mag wel en niet worden uitgewisseld om individuele jongeren beter te ondersteunen, hoe houd je goed zicht op de problematiek in de regio? Deze handreiking schetst de wettelijke kaders en hoe regio’s in de praktijk hiermee omgaan, op basis van hun ervaringen met gegevensdeling.