Verplichten beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute
Kamerstuknummer: 
34578

Inhoud
Het streven van het kabinet is om te komen tot een inclusieve arbeids-markt. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan iedereen met arbeidsver-mogen, bij voorkeur in een zo regulier mogelijke setting. Arbeidspartici-patie zorgt voor financiële en economische zelfstandigheid, draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de economie. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015, de inwerkingtreding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten per 1 mei 2015, de Wet harmonisering instrumenten per 1 januari 2016 zijn belangrijke stappen gezet op weg naar die inclusieve arbeidsmarkt.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 29 november 2016. Aangenomen door de Eerste Kamer op 13 december 2016.

Staatsblad
2016/520 (inwerkingtreding)

Inwerkingtreding: 
1 januari 2017