Toevoegen onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding
Kamerstuknummer: 
34584

Inhoud

burgeringsplichtigen moeten op grond van de huidige Wet inburgering binnen drie jaar na verkrijging van de verblijfsvergunning het inburge-ringsexamen of een vrijstellend examen behalen. De afgelopen jaren is de behoefte ontstaan om inburgeringsplichtigen al op een eerder tijdstip niet-vrijblijvend met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving te laten kennismaken en hun betrokkenheid met Nederland te laten uitspreken. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd daarin te voorzien, door het participatieverklaringstraject als nieuw onderdeel aan het inburge-ringsexamen toe te voegen.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 23 februari 2017. Aangenomen door de Eerste Kamer op 20 juni 2017.

Staatsblad

2017/287 (inwerkingtreding)

Inwerkingtreding: 
1 oktober 2017