Wetgevingskalender

Verplichten beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34578

Toevoegen onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34584

Wijziging van de Participatiewet en andere wetten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34514

Wet verdringingstoets

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34325

Bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34194
Inwerkingtreding: 
1 januari 2016

Toets rechthebbenden bijstand

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
33984

Invoeringswet Participatiewet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33161
Inwerkingtreding: 
1 januari 2015

Participatiewet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33801
Inwerkingtreding: 
1 januari 2015