Wetgevingskalender

Verplichten beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34578
Inwerkingtreding: 
1 januari 2017

Wijziging van de Participatiewet en andere wetten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34514
Inwerkingtreding: 
1 februari 2017

Wet verdringingstoets

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34325

Bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34194
Inwerkingtreding: 
1 januari 2016

Toets rechthebbenden bijstand

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
33984

Invoeringswet Participatiewet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33161
Inwerkingtreding: 
1 januari 2015

Participatiewet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
33801
Inwerkingtreding: 
1 januari 2015