Wetgevingskalender

Toevoegen onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34584
Inwerkingtreding: 
1 oktober 2017

Wet verdringingstoets

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
34325

Toets rechthebbenden bijstand

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
33984