VNG inbreng bij Kamerbehandeling van de SZW-begroting

Deze week is de SZW begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit overleg vragen we de Kamer om een aantal punten bij staatssecretaris Van Ark aan te kaarten. In het bijzonder vraagt de VNG aandacht voor loondispensatie, aanpak van armoede en schulden en de BUIG-budgetten.

  • Loonkostensubsidie/loondispensatie
    De passages in het regeerakkoord over vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie roepen vragen op bij gemeenten. Er zijn zorgen of het gekozen middel het doel wel dichterbij brengt. De VNG wil nauw betrokken blijven bij de uitwerking van het plan, we gaan ervan uit dat onze zorgen en vragen goed worden meegenomen.
  • Armoede en schulden
    We zijn positief over de passages in het Regeerakkoord over de aanpak van armoede en schulden. Wel zouden we graag zien dat het ambitieniveau hoger komt te liggen dan nu in het Regeerakkoord is verwoord. Hiervoor hebben we diverse suggesties.
  • BUIG-budgetten
    We vragen aandacht voor de BUIG-budgetten. De laatste jaren is het macrobudget ontoereikend. We willen graag met een open grondhouding in gesprek over een acceptabele oplossing voor dit probleem en de rest van het achterstallig (financieel) onderhoud binnen het SZW-domein van gemeenten.

Lees hieronder de volledige VNG-inbreng 

Brief VNG-commissies Werk en Inkomen, en Financiën

Zie ook

SZW