Vangnetuitkering Participatiewet 2020: rol raadsleden

De Vangnetuitkering Participatiewet biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget. Uit deze middelen betaalt de gemeente de bijstandslasten. Welk rol heeft de raad daarbij?

Dat leest u in bijgaand document 'Vangnetuitkering Participatiewet 2020: informatie voor raadsleden'. Hierin staan de voorwaarden en de procedure omschreven om in aanmerking te komen voor de Vangnetuitkering.

Meer informatie