Terugblik overleg VNG met staatssecretaris Van Ark

De bestuurlijke delegatie van de VNG, bestaande uit wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs en Rutger Groot Wassink, had op 10 oktober een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark (SZW). Dit eerste overleg met de nieuwe VNG-delegatie verliep in een goede en open sfeer.

Er werd over diverse onderwerpen gesproken.

Baankansen creëren 

Naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie c.s. bij de Algemene Beschouwingen, stelt SZW eenmalig 17 miljoen beschikbaar voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen via een intentieverklaring (samen met pro/vso-onderwijs) kenbaar maken te willen meewerken aan deze impuls. Het geld wordt via een decentralisatie uitkering aan de centrumgemeenten beschikbaar gesteld. De centrumgemeenten hebben hierover inmiddels een brief van SZW ontvangen.

Breed Offensief

De staatssecretaris geeft aan dat het Breed Offensief drie doelstellingen heeft, namelijk:

  1. Simpeler voor werkgevers
  2. Werk moet lonen voor mensen met een arbeidsbeperking
  3. Werkgevers en werkzoekenden beter bij elkaar brengen

De VNG-delegatie laat weten dat gemeenten graag meedoen en meedenken over de kaders en contouren van het programma. Bij technische zaken zijn gemeenten bereid om te harmoniseren, maar SZW moet geen blauwdruk opleggen van hoe een werkgeversservicepunt er uit moet zien.

De delegatie waardeert de financiële impuls van 2 x  35 miljoen, maar benadrukt ook de behoefte aan structureel geld. Als arbeidsmarktregio’s iets opbouwen moet dat ook in stand gehouden kunnen worden.

De staatssecretaris zal voor de begrotingsbehandeling eind november een brief naar de Tweede Kamer sturen waarin zij het brede programma van het Breed Offensief presenteert.

Gesprek over tegenprestatie en taaleis

In het regeerakkoord staat dat het kabinet met gemeenten in gesprek gaat over de tegenprestatie en de taaleis. De delegatie geeft aan dat dit onderwerpen zijn die gemeenten erg verschillend oppakken.

Afgesproken wordt om gezamenlijk het gesprek met gemeenten aan te gaan om ervaringen op te halen. Doel van het gesprek is om op te halen wat wel en niet werkt om mensen mee te laten doen in de samenleving.

Brede schuldenaanpak: adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

De VNG-delegatie informeert de staatssecretaris over de bestuurlijke reactie van de VNG op het concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. De staatssecretaris geeft aan dat de minister voor Rechtsbescherming en zij ook diverse reacties hebben ontvangen van andere partijen.

Er wordt afgesproken dat er een ambtelijk vervolggesprek wordt georganiseerd met de stakeholders om reacties op het wetsvoorstel te delen, vragen te beantwoorden, en vervolgstappen te bepalen.

De bestuurlijke reactie van de VNG op het concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind vindt u hier: