Re-integratie van doelgroep Participatiewet na ziekte

Vanuit de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de re-integratie naar arbeid voor hun eigen doelgroep.

Bij de re-integratie naar arbeid kan de gemeente onder voorwaarden loonkostensubsidie verstrekken aan een werkgever om hem te stimuleren een dienstverband aan te gaan met een persoon uit deze doelgroep. Gaat deze persoon vervolgens ziek uit dienst dan heeft hij vanuit UWV recht op een Ziektewet-uitkering.

Heeft de gemeente in de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de datum dat de werknemer ‘ziek uit dienst’ ging loonkostensubsidie verstrekt? Dan regelt de ‘Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ dat de gemeente de re-integratie van deze persoon weer gaat begeleiden in plaats van UWV.

Meer informatie